Thonburi lab Center
ตรวจสุขภาพ ทั่วไป

Walkin เข้ารับการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

แชร์บทความนี้ :

ขั้นตอนเข้ารับบริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

สำหรับลูกค้าที่ Walk In เข้า ศู​นย์แลบธนบุรี

รับคำแนะนำ

รับคำแนะนำ

ลูกค้าสามารถจองหรือไม่จองล่วงหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและแนะนำแพ๊คเกจหรือรายการตรวจที่เหมาะสมกับลูกค้า

เจาะเลือด

เจาะเลือด

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพที่มากประสบการณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง

ตรวจวิเคราะห์ผล

ตรวจผลวิเคราะห์

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ผล เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

รายงานผลวิเคราะห์

รายงานผล

ลูกค้าสามารถรับผลการตรวจได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมคำอธิบายผลตรวจให้ลูกค้าทราบ

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจสุขภาพ ทั่วไป

Walkin เข้ารับการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

แชร์บทความนี้ :

ขั้นตอนเข้ารับบริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ

สำหรับลูกค้าที่ Walk In เข้า ศู​นย์แลบธนบุรี

รับคำแนะนำ

รับคำแนะนำ

ลูกค้าสามารถจองหรือไม่จองล่วงหน้า ก็สามารถเข้ารับบริการได้ปกติ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและแนะนำแพ๊คเกจหรือรายการตรวจที่เหมาะสมกับลูกค้า

เจาะเลือด

เจาะเลือด

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพที่มากประสบการณ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นกันเอง

ตรวจวิเคราะห์ผล

ตรวจผลวิเคราะห์

กระบวนการตรวจวิเคราะห์ผล เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

รายงานผลวิเคราะห์

รายงานผล

ลูกค้าสามารถรับผลการตรวจได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมคำอธิบายผลตรวจให้ลูกค้าทราบ

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page