Thonburi lab Center
8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

แชร์บทความนี้ :

หลังจากที่ท่านได้รับ วัคซีน โควิด – 19 เรียบร้อย สิ่งที่ควรปฏิบัติ มี 8 ข้อดังนี้

 1. ควรพักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน เป็นเวลา 30 นาที
  *หากมีอาการ เช่น เวียนศีรษะ, คลื่นไส้อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อพบแพทย์ทันที
 2. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว ให้รับประทานยาพาราเซตามอนขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด สามารถทานซ้ำได้ แต่ควรเว้นระยะห่าง 4 – 6 ชั่วโมง
  *หลีกเลี่ยงการรับประทานยาจำพวก: Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด​
 3. เมื่อกลับบ้าน ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน  
  *หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบพบแพทย์ทันที
 4. หลีกเลี่ยงการเกร็ง หรือยกของหนัก กับแขนที่ฉีดวัคซีน ประมาณ 2 วัน
 5. ไม่ควรออกกำลังกายหนัก หลังรับวัคซีน ประมาณ 2 วัน
 6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 7. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 – 1000 มิลลิเมตร
 8. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

แชร์บทความนี้ :

หลังจากที่ท่านได้รับ วัคซีน โควิด – 19 เรียบร้อย สิ่งที่ควรปฏิบัติ มี 8 ข้อดังนี้

 1. ควรพักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน เป็นเวลา 30 นาที
  *หากมีอาการ เช่น เวียนศีรษะ, คลื่นไส้อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อพบแพทย์ทันที
 2. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว ให้รับประทานยาพาราเซตามอนขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด สามารถทานซ้ำได้ แต่ควรเว้นระยะห่าง 4 – 6 ชั่วโมง
  *หลีกเลี่ยงการรับประทานยาจำพวก: Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด​
 3. เมื่อกลับบ้าน ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน  
  *หากพบอาการผิดปกติ เช่น ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ให้รีบพบแพทย์ทันที
 4. หลีกเลี่ยงการเกร็ง หรือยกของหนัก กับแขนที่ฉีดวัคซีน ประมาณ 2 วัน
 5. ไม่ควรออกกำลังกายหนัก หลังรับวัคซีน ประมาณ 2 วัน
 6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 7. ควรดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 – 1000 มิลลิเมตร
 8. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8 ข้อปฏิบัติ หลังรับ วัคซีน โควิด 19

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page