Thonburi lab Center
บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

แชร์บทความนี้ :

ขั้นตอนการขอบริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

โทรศัพท์

ติดต่อรับบริการ

ลูกค้าสามารถสอบถาม หรือ แจังความประสงค์ ต้องการส่ง Specimen เงื่อนไขการขอรับบริการและขอราคาพิเศษเฉพาะรายการ สามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง

เสนอราคา และ นัดหมาย

เสนอราคา และ เงื่อนไข

ลูกค้าสามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับ Specimen ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด

จัดคิวรับสิ่งส่งตรวจ

จัดคิวรับสิ่งส่งตรวจ

เรามีทีมรับ Specimen ที่รวดเร็ว ฉับไว พร้อมอุปกรณ์เก็บ Specimen ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ Specimen

วิเคราะห์ผล

วิเคราะห์ผล

เรามีนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลรวดเร็ว และ ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

รายงานผลวิเคราะห์

รายงานผล

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการรับรายงานผลกับเราได้ดังนี้

  • ระบบดูผลวิเคราะห์ Online
  • ไปรษณีย์
  • email
  • โทรสาร (FAX)

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

บริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

แชร์บทความนี้ :

ขั้นตอนการขอบริการรับ สิ่งส่งตรวจ (Specimen)

โทรศัพท์

ติดต่อรับบริการ

ลูกค้าสามารถสอบถาม หรือ แจังความประสงค์ ต้องการส่ง Specimen เงื่อนไขการขอรับบริการและขอราคาพิเศษเฉพาะรายการ สามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง

เสนอราคา และ นัดหมาย

เสนอราคา และ เงื่อนไข

ลูกค้าสามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการรับ Specimen ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด

จัดคิวรับสิ่งส่งตรวจ

จัดคิวรับสิ่งส่งตรวจ

เรามีทีมรับ Specimen ที่รวดเร็ว ฉับไว พร้อมอุปกรณ์เก็บ Specimen ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ Specimen

วิเคราะห์ผล

วิเคราะห์ผล

เรามีนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลรวดเร็ว และ ถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 & 15190

รายงานผลวิเคราะห์

รายงานผล

ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการรับรายงานผลกับเราได้ดังนี้

  • ระบบดูผลวิเคราะห์ Online
  • ไปรษณีย์
  • email
  • โทรสาร (FAX)

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page