Thonburi lab Center
โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium

ตรวจสุขภาพ Premium

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium (P.3M)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium (P.3M) เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ตรวจเช็ค สุขภาพประจำปี เป็นรายการ ตรวจสุขภาพ แบบ Premium ที่มีการ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง จากเลือดด้วย  หรือ คนที่มีกรรมพันธุ์, คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็ง และ คนที่ต้องการตรวจเช็คความเสี่ยงมะเร็งจากเลือด สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ทุกช่วงอายุ

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125

ราคา 5,020 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9

ราคา 4,320 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium

ตรวจสุขภาพ Premium

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium (P.3M)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Premium (P.3M) เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ตรวจเช็ค สุขภาพประจำปี เป็นรายการ ตรวจสุขภาพ แบบ Premium ที่มีการ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง จากเลือดด้วย  หรือ คนที่มีกรรมพันธุ์, คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็ง และ คนที่ต้องการตรวจเช็คความเสี่ยงมะเร็งจากเลือด สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ทุกช่วงอายุ

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125

ราคา 5,020 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9

ราคา 4,320 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page