Thonburi lab Center
7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

แชร์บทความนี้ :

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงในการรับ วัคซีน COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิด
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน
7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน COVID-19

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำก่อนฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี (ประมาณ 3-5 แก้ว) งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หรืออย่าบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอสังเกตอาการในบริเวณสถานที่ฉีดอีก 30 นาที
 5. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด (กินซ้ำได้ถ้าจำเป็น) แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 6. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด (กินซ้ำได้ถ้าจำเป็น) แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 7. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

แชร์บทความนี้ :

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงในการรับ วัคซีน COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็งทุกชนิด
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน
7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน COVID-19

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำก่อนฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี (ประมาณ 3-5 แก้ว) งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หรืออย่าบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอสังเกตอาการในบริเวณสถานที่ฉีดอีก 30 นาที
 5. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด (กินซ้ำได้ถ้าจำเป็น) แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 6. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด (กินซ้ำได้ถ้าจำเป็น) แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
 7. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
7 ข้อ ที่ต้องเตรียมก่อนรับ วัคซีน COVID-19

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page