Thonburi lab Center
feture pro2

ตรวจสุขภาพคู่รัก ของขวัญพิเศษ

แชร์บทความนี้ :

ตรวจสุขภาพคู่รัก เพื่อสุขภาพของ...คนพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนตั้งครรภ์

วาเลนไทน์ปีนี้ หาของขวัญพิเศษ สำหรับคนพิเศษ ด้วยการตรวจสุขภาพคู่รัก สุขภาพดีทั้งคู่ ชายและหญิง ไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจหมู่เลือด
  • Blood Group ABO
  • Blood Group Rh
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส   VDRL
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี Anti  HIV
 • ตรวจหาภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน  Rubella IgG

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจหมู่เลือด
  • Blood Group ABO
  • Blood Group Rh
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส   VDRL
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี  Anti  HIV

ราคาพิเศษ 2,100 บาท

(จากปกติ 2,530 บาท)

ราคาพิเศษ 1,600 บาท

(จากปกติ 1,930 บาท)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

feture pro2

ตรวจสุขภาพคู่รัก ของขวัญพิเศษ

แชร์บทความนี้ :

ตรวจสุขภาพคู่รัก เพื่อสุขภาพของ...คนพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนตั้งครรภ์

วาเลนไทน์ปีนี้ หาของขวัญพิเศษ สำหรับคนพิเศษ ด้วยการตรวจสุขภาพคู่รัก สุขภาพดีทั้งคู่ ชายและหญิง ไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจหมู่เลือด
  • Blood Group ABO
  • Blood Group Rh
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส   VDRL
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี Anti  HIV
 • ตรวจหาภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน  Rubella IgG

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจหมู่เลือด
  • Blood Group ABO
  • Blood Group Rh
 • ตรวจหาความเสี่ยงโรคธาลัสซีเมีย Hb typing
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส   VDRL
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBc (Total)
 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี  Anti  HIV

ราคาพิเศษ 2,100 บาท

(จากปกติ 2,530 บาท)

ราคาพิเศษ 1,600 บาท

(จากปกติ 1,930 บาท)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page