Thonburi lab Center
ตรวจการทำงานของตับ

ตรวจ การทำงานของ ตับ

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ตับ (P.10)

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ตับ เหมาะกับใคร?

          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์   ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ  เคยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับ  ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ  มีอาการ คลื่นไส้อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคตับ  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 9 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • GGT
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

ราคา 1,050 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจการทำงานของตับ

ตรวจ การทำงานของ ตับ

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ตับ (P.10)

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ตับ เหมาะกับใคร?

          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์   ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ  เคยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับ  ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ  มีอาการ คลื่นไส้อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคตับ  สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 9 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • GGT
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

ราคา 1,050 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page