Thonburi lab Center
ศูนย์แลบธนบุรี ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ และสารคัดหลั่งต่างๆ

ศูนย์แลบธนบุรี (คลินิกเทคนิคการแพทย์) ให้บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

  • ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด แบบ Walkin หรือ ตามใบสั่งแพทย์
  • ตรวจสุขภาพ แบบองค์กร เช่น บริษัท, โรงงาน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ
  • บริการ รับและวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ตามโรงพยาบาล, คลินิก และ สถานพยาบาล ต่างๆ

ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2022 บริการโดย นักเทคนิคการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

บริการของเรา

ตามช่วงวัย หรือ ตรวจสุขภาพประจำปี

รู้ทันโรคร้าย ป้องกันได้ ง่ายต่อการรับการรักษา โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชียวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา และ อธิบายผลตรวจวิเคราะห์แบบส่วนตัว

สอบถามรายละเอียด
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

ตรวจสุขภาพ

แบบกลุ่มหรือองค์กร

บริการตรวจแบบกลุ่ม หรือองค์กร ที่ต้องการตรวจสุขภาพของพนักงาน บุคลากร แบบครบวงจร ให้บริการนอกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทาง

สอบถามรายละเอียด

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม

ตามใบสั่งแพทย์

บริการเจาะเลือด ตามใบสั่งแพทย์ ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิว สะดวก และรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียด

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามใบสั่งแพทย์

เลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และ สารคัดหลั่งต่างๆ

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ

ทางพยาธิวิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางพยาธิวิทยา

ทางเซลล์วิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเซลล์ผิดปกติ

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางเซลล์วิทยา

ทางจุลชีววิทยา

สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก หรือ สถานพยาบาล ที่ต้องการ ส่ง Specimen มาตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค

สอบถามรายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์

ตรวจทางจุลชีววิทยา

รีวิวลูกค้าที่มาใช้บริการ

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดหมายได้ที่

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

628,630 ซ. 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4171923-7 , 089-6681661
Email : tlclab38@hotmail.com
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 น. – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

You cannot copy content of this page