Thonburi lab Center
ตรวจการทำงานของ ไต

ตรวจ การทำงานของ ไต

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต (P.9)

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของไต หรือประวัติครอบครัวเป็นโรคไตวาย มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 10 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ Urine Microalbumin
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจสารน้ำในร่างกาย Electrolyte
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 •  ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus

ราคา 1,390 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจการทำงานของ ไต

ตรวจ การทำงานของ ไต

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต (P.9)

โปรแกรมตรวจ การทำงานของ ไต เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของไต หรือประวัติครอบครัวเป็นโรคไตวาย มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 10 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ Urine Microalbumin
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจสารน้ำในร่างกาย Electrolyte
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 •  ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus

ราคา 1,390 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page