Thonburi lab Center
ตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C

ตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C (P.4)

โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C ทั่วไป เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด A,B,C ไวรัสตับอักเสบเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

 • ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ สามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส
 • ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูก(ตั้งครรภ์) เลือด เพศสัมพันธ์ สารคัดหลั่ง และการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด หรือแปรงสีฟัน

สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย   

ประกอบด้วย 6 รายการตรวจ ดังนี้

ไวรัสตับอักเสบชนิด A

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (IgM)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (total)

ไวรัสตับอักเสบชนิด B

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBc (Total)

ไวรัสตับอักเสบชนิด C

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV

ราคา 2,210 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C

ตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C (P.4)

โปรแกรมตรวจ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C ทั่วไป เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด A,B,C ไวรัสตับอักเสบเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

 • ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ สามารถติดต่อได้ผ่านการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส
 • ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูก(ตั้งครรภ์) เลือด เพศสัมพันธ์ สารคัดหลั่ง และการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด หรือแปรงสีฟัน

สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย   

ประกอบด้วย 6 รายการตรวจ ดังนี้

ไวรัสตับอักเสบชนิด A

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (IgM)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV (total)

ไวรัสตับอักเสบชนิด B

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag (ECLIA)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBs (ECLIA)
 • ตรวจตัวบ่งชี้การเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี Anti-HBc (Total)

ไวรัสตับอักเสบชนิด C

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV

ราคา 2,210 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page