Thonburi lab Center
ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

แชร์บทความนี้ :

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้แก่

1. ผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือ โรคเบาหวาน
2. ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือ ไขมันในเลือดสูง
3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
4. ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นเวลานาน
5. ผู้ที่มีความเครียดสะสม

การตรวจเช็คว่า เสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่?

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบอาการ หรือ เช็คประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ของตนเอง ที่น่าเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจ
2. หากพบว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้น นั้นเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจ ให้ทำการตรวจเลือด, X-ray ทรวงอก, ตรวจหัวใจด้วย เครื่อง CT Scan, EKG (Echocardiography)

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

ควรดูแลตัวเอง อย่างไรให้ไกล โรคหัวใจ

1. ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2. ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
4. หลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด เช่น หวาน, เค็ม, และ อาหารที่มันเกินไป
5. พักผ่อนให้เพียงพอ
6. ตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

สัญญาณเตือน โรคหัวใจ และ หลอดเลือด อันตรายใกล้ตัว!

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

แชร์บทความนี้ :

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้แก่

1. ผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือ โรคเบาหวาน
2. ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือ ไขมันในเลือดสูง
3. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
4. ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นเวลานาน
5. ผู้ที่มีความเครียดสะสม

การตรวจเช็คว่า เสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไม่?

1. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบอาการ หรือ เช็คประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ของตนเอง ที่น่าเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจ
2. หากพบว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้น นั้นเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจ ให้ทำการตรวจเลือด, X-ray ทรวงอก, ตรวจหัวใจด้วย เครื่อง CT Scan, EKG (Echocardiography)

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

ควรดูแลตัวเอง อย่างไรให้ไกล โรคหัวใจ

1. ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
2. ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
4. หลีกเลี่ยง อาหาร รสจัด เช่น หวาน, เค็ม, และ อาหารที่มันเกินไป
5. พักผ่อนให้เพียงพอ
6. ตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง เป็น โรคหัวใจ ?

สัญญาณเตือน โรคหัวใจ และ หลอดเลือด อันตรายใกล้ตัว!

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page