Thonburi lab Center
ตรวจความเสี่ยง โรคหัวใจ

ตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ (P.12)

โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ได้แก่  ความดันโลหิตสูง โรคไต  ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน  ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ ที่มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก ร้าวไปตามกราม แขน ลำคอ เหนื่อย อ่อนเพลีย หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 13 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล  Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ CPK
 • ตรวจหาอัตราเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ, การอักเสบของหลอดเลือด​ hs-CRP
 • ตรวจหาความเสี่ยงภาวะโรคหัวใจล้มเหลว NT-ProBNP

ราคา 3,520 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจความเสี่ยง โรคหัวใจ

ตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ (P.12)

โปรแกรมตรวจ ความเสี่ยง โรคหัวใจ เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ได้แก่  ความดันโลหิตสูง โรคไต  ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน  ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ ที่มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก ร้าวไปตามกราม แขน ลำคอ เหนื่อย อ่อนเพลีย หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 13 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล  Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ CPK
 • ตรวจหาอัตราเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ, การอักเสบของหลอดเลือด​ hs-CRP
 • ตรวจหาความเสี่ยงภาวะโรคหัวใจล้มเหลว NT-ProBNP

ราคา 3,520 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page