Thonburi lab Center
ตรวจสุขภาพ วัยทอง

ตรวจสุขภาพ วัยทอง

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง (P.5)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ  40-59 ปี  ที่เข้าเกณฑ์วัยทอง หรือมีอาการร้อนวูบวาบตามตัว อารมณ์แปรปรวน สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง FSH

ราคา 4,440 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone    

ราคา 3,630 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจสุขภาพ วัยทอง

ตรวจสุขภาพ วัยทอง

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง (P.5)

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ วัยทอง เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ  40-59 ปี  ที่เข้าเกณฑ์วัยทอง หรือมีอาการร้อนวูบวาบตามตัว อารมณ์แปรปรวน สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง E2 
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Progesterone
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง FSH

ราคา 4,440 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN (Blood Urea Nitrogen)
  • Creatinine
  • ตรวจอัตราการกรองของไต eGFR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid profile
  • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
  • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
  • ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL-C
  • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL-C (Direct)
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Tests
  • Bilirubin (T&D)
  • Total protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Alkaline Phosphatase
  • SGOT (AST)
  • SGPT (ALT)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone    

ราคา 3,630 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page