Thonburi lab Center
ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

แชร์บทความนี้ :

การตรวจหา โควิด ( COVID-19 ) มีกี่แบบ?

การตรวจหา โควิด ( COVID-19 ) มีทั้งหมด 2 แบบ

  1. ตรวจด้วยวิธี RT-PCR (Swab หรือ แยงจมูก) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง วิธีตรวจ RT-PCR นี้ให้ผลค่อนข้างแม่นยำสูง สามารถตรวจเจอได้รับเชื้อมาแล้ว 3 วัน
  2. ตรวจด้วยวิธี Rapid test  (Swab หรือ เจาะเลือด) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 10 – 30 นาทีเท่านั้น วิธีตรวจ Rapid test นี้ผลตรวจที่ออกมามีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เพราะต้องตรวจหลังรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR

เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ มีแม่นยำค่อนข้างสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆได้ ดัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นหรือเชื้อไวรัสที่ตาย ก็สามารถตรวจจับได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ  ทราบผลภายใน 24-48 ขั่วโมง

วิธีการเก็บตัวอย่าง

แพทย์จะทำการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือ นำเสมหะที่อยู่ในปอด ออกมาหาเชื้อไวรัส ซึ่งการตรวจวิธีนี้ต้องระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำในห้องแล็บที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

การตรวจด้วยวิธี Rapid test

ถ้าเป็นการตรวจ Swab จะเป็นการนำสารคัดหลั่งเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) ส่วนถ้าเป็นการตรวจ แบบ เจาะเลือด จะเป็นการนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) หรือ ภูมิคุ้มกัน (Antibody) โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid test ที่สามารถทราบผลได้ใน 10 – 30 นาที  การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังรับเชื้อมาแล้ว 5 – 14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

แชร์บทความนี้ :

การตรวจหา โควิด ( COVID-19 ) มีกี่แบบ?

การตรวจหา โควิด ( COVID-19 ) มีทั้งหมด 2 แบบ

  1. ตรวจด้วยวิธี RT-PCR (Swab หรือ แยงจมูก) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง วิธีตรวจ RT-PCR นี้ให้ผลค่อนข้างแม่นยำสูง สามารถตรวจเจอได้รับเชื้อมาแล้ว 3 วัน
  2. ตรวจด้วยวิธี Rapid test  (Swab หรือ เจาะเลือด) วิธีนี้จะทราบผลได้ภายใน 10 – 30 นาทีเท่านั้น วิธีตรวจ Rapid test นี้ผลตรวจที่ออกมามีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เพราะต้องตรวจหลังรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

การตรวจด้วยวิธี RT-PCR

เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ มีแม่นยำค่อนข้างสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆได้ ดัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นหรือเชื้อไวรัสที่ตาย ก็สามารถตรวจจับได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ  ทราบผลภายใน 24-48 ขั่วโมง

วิธีการเก็บตัวอย่าง

แพทย์จะทำการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือ นำเสมหะที่อยู่ในปอด ออกมาหาเชื้อไวรัส ซึ่งการตรวจวิธีนี้ต้องระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำในห้องแล็บที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

การตรวจด้วยวิธี Rapid test

ถ้าเป็นการตรวจ Swab จะเป็นการนำสารคัดหลั่งเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) ส่วนถ้าเป็นการตรวจ แบบ เจาะเลือด จะเป็นการนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) หรือ ภูมิคุ้มกัน (Antibody) โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid test ที่สามารถทราบผลได้ใน 10 – 30 นาที  การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังรับเชื้อมาแล้ว 5 – 14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค

**หมายเหตุ หากต้องการให้ผลตรวจแม่นยำมากยิ่งขึ้นควรกักตนเอง 7-14 วันหลังจาก สัมผัสผู้ป่วย หรือ ไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่หากมีอาการให้รีบรับการตรวจทันที

ตรวจ โควิด ( COVID-19) แบบไหนดี?

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page