Thonburi lab Center
รอบรู้เรื่อง ไขมัน

ไขมัน คืออะไร? มีกี่ชนิด?

แชร์บทความนี้ :

ไขมัน คืออะไร? มีทั้งหมดกี่ชนิด?

ไขมัน ในเลือด คนเราที่สำคัญมี 4 ชนิด ได้แก่ cholesterol, Triglycerides, HDL และ LDL ซึ่งถ้าร่างกายมี ไขมัน cholesterol และ Triglycerides ปริมาณสูงในเลือดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ ยิ่งค่าของ cholesterol หรือ Triglycerides สูงมากขึ้นเท่าใด อัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจดังกล่าว จะสูงขึ้นเท่านั้น

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

โดยทั่วไปในการตรวจ ไขมัน ในเลือดจะตรวจหาสารต่างๆ 4 ชนิด ดังนี้

โคเลสเตอรอล (cholesterol)

ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และได้รับจาก สารอาหาร พบมากในไขมันสัตว์ มีความสำคัญต่อร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัว และหลอดเลือดอุดตัน (ระดับปกติในเลือด ไม่เกิน 200 mg/dl)

ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)

ร่างกายสรา้งขึ้นและได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความสำคัญทางด้านโภชนาการ ได้แก่ให้พลังงาน ช่วยดูดซึม (Vitamin A,D,E,K) ช่วยทำให้รู้สึกท้องอิ่มอยู่นาน และร่างกายยังเก็บสะสมไว้สำหรับให้พลังงาน เมื่อมีไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าสูงในคนที่มีโดเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว เชื่อว่ามีโอกาสเป็นหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบมากขึ้น

เอช ดี แอล (HDL, Hight Density Lipoprotein)

มีหน้าที่นำโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือดไปทำลายที่ตับถ้าระดับ HDL ในเลือดสูง อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลง HDL จะสูงได้จากการออกกำลังกาย (ระดับปกติในเลือด ผู้ชาย >35 mg/dl, ผู้หญิง >45mg/dl)

แอล ดี แอล (LDL, Low Density Lipoprotein)

หากมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูง ก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดพองหนาขึ้น จนความยืดหยุ่นของเลือดเสียไป หลอดเลือดจะตีบแคบลง ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบได้

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. กรรมพันธุ์
2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
3. โรคต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น เบาหวาน, ไธรอยด์,โรคของต่อมหมวกไตบางอย่าง, โรคตับ และ โรคไต
4. ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ฮอร์โมนเพศ (ยาคุมกำเนิด)
5. การตั้งครรภ์
6. การดื่มแอลกอฮอล์
7. ภาวะขาดการออกกำลังกาย

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

การป้องกันและบำบัดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. การจำกัดการรับประทานไขมันชนิดอิ่มตัวต้องไม่เกิน 1½ ช้อนโต๊ะ ได้แก่เนยต่างๆ มาร์การีน ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช บางชนิด น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ฯลฯ
2. เลือกชนิดน้ำมันที่จะใช้ในการปรุงอาหาร ได้แก่น้ำมันพืชที่เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
3. เลือกวิธีการปรุงอาหาร ได้แก่ อบ นึ่ง และ ปิ้ง
4. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5. การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินมาตรฐาน
6. งดสูบบุหรี่

การตรวจดูเลือดระดับไขมัน

เจาะเลือดตรวจเช็คปริมาณไขมัน (cholesterol, Triglycerides, HDL และ LDL) ทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องงดน้ำและอาหารทุกชนิด ก่อนการเจาะเลือดตรวจประมาณ 8-12 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

ไขมัน คืออะไร? มีกี่ชนิด?

แชร์บทความนี้ :

ไขมัน คืออะไร? มีทั้งหมดกี่ชนิด?

ไขมัน ในเลือด คนเราที่สำคัญมี 4 ชนิด ได้แก่ cholesterol, Triglycerides, HDL และ LDL ซึ่งถ้าร่างกายมี ไขมัน cholesterol และ Triglycerides ปริมาณสูงในเลือดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ ยิ่งค่าของ cholesterol หรือ Triglycerides สูงมากขึ้นเท่าใด อัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจดังกล่าว จะสูงขึ้นเท่านั้น

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

โดยทั่วไปในการตรวจ ไขมัน ในเลือดจะตรวจหาสารต่างๆ 4 ชนิด ดังนี้

โคเลสเตอรอล (cholesterol)

ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และได้รับจาก สารอาหาร พบมากในไขมันสัตว์ มีความสำคัญต่อร่างกายโดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัว และหลอดเลือดอุดตัน (ระดับปกติในเลือด ไม่เกิน 200 mg/dl)

ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)

ร่างกายสรา้งขึ้นและได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความสำคัญทางด้านโภชนาการ ได้แก่ให้พลังงาน ช่วยดูดซึม (Vitamin A,D,E,K) ช่วยทำให้รู้สึกท้องอิ่มอยู่นาน และร่างกายยังเก็บสะสมไว้สำหรับให้พลังงาน เมื่อมีไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าสูงในคนที่มีโดเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว เชื่อว่ามีโอกาสเป็นหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบมากขึ้น

เอช ดี แอล (HDL, Hight Density Lipoprotein)

มีหน้าที่นำโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือดไปทำลายที่ตับถ้าระดับ HDL ในเลือดสูง อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลง HDL จะสูงได้จากการออกกำลังกาย (ระดับปกติในเลือด ผู้ชาย >35 mg/dl, ผู้หญิง >45mg/dl)

แอล ดี แอล (LDL, Low Density Lipoprotein)

หากมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูง ก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดพองหนาขึ้น จนความยืดหยุ่นของเลือดเสียไป หลอดเลือดจะตีบแคบลง ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบได้

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. กรรมพันธุ์
2. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
3. โรคต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น เบาหวาน, ไธรอยด์,โรคของต่อมหมวกไตบางอย่าง, โรคตับ และ โรคไต
4. ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ฮอร์โมนเพศ (ยาคุมกำเนิด)
5. การตั้งครรภ์
6. การดื่มแอลกอฮอล์
7. ภาวะขาดการออกกำลังกาย

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

การป้องกันและบำบัดภาวะไขมันในเลือดสูง

1. การจำกัดการรับประทานไขมันชนิดอิ่มตัวต้องไม่เกิน 1½ ช้อนโต๊ะ ได้แก่เนยต่างๆ มาร์การีน ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช บางชนิด น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ฯลฯ
2. เลือกชนิดน้ำมันที่จะใช้ในการปรุงอาหาร ได้แก่น้ำมันพืชที่เป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
3. เลือกวิธีการปรุงอาหาร ได้แก่ อบ นึ่ง และ ปิ้ง
4. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5. การรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินมาตรฐาน
6. งดสูบบุหรี่

การตรวจดูเลือดระดับไขมัน

เจาะเลือดตรวจเช็คปริมาณไขมัน (cholesterol, Triglycerides, HDL และ LDL) ทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องงดน้ำและอาหารทุกชนิด ก่อนการเจาะเลือดตรวจประมาณ 8-12 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่อง ไขมัน

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page