Thonburi lab Center
ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง+

ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง +

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง + (P.3S)

โปรแกรม ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง + เหมาะกับใคร?

          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีกรรมพันธุ์/คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรค มะเร็ง หรือคนที่ต้องการตรวจเช็คความเสี่ยง มะเร็งจากเลือด สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ทุกช่วงอายุ

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125   

ราคา 2,720 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

ราคา 2,020 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง+

ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง +

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรม ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง + (P.3S)

โปรแกรม ตรวจความเสี่ยง มะเร็ง + เหมาะกับใคร?

          เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีกรรมพันธุ์/คนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรค มะเร็ง หรือคนที่ต้องการตรวจเช็คความเสี่ยง มะเร็งจากเลือด สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย ทุกช่วงอายุ

ประกอบด้วย รายการตรวจ ดังนี้

สำหรับ ผู้หญิง

 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125   

ราคา 2,720 บาท

สำหรับ ผู้ชาย

 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร, ตับอ่อน CA 19-9
 • ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

ราคา 2,020 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page