Thonburi lab Center
ตรวจข้ออักเสบ ประเมินกระดูก

ตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก (P.13)

โปรแกรมตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีประวัติกระดูกเปราะและหักง่ายหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้ออักเสบ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเป็นประจำ ชอบดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมถึงผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 10 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย ESR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจข้ออักเสบรูมาตอยด์ Rheumatoid Factor
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับแมกนีเซียมในเลือด Magnesium
 • ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D

ราคา 4,140 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

ตรวจข้ออักเสบ ประเมินกระดูก

ตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก

แชร์บทความนี้ :

โปรแกรมตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก (P.13)

โปรแกรมตรวจ ข้ออักเสบ ประเมินกระดูก เหมาะกับใคร?

         เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีประวัติกระดูกเปราะและหักง่ายหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้ออักเสบ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเป็นประจำ ชอบดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมถึงผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ประกอบด้วย 10 รายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ||
 • ตรวจการอักเสบในร่างกาย ESR
 • ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
 • ตรวจข้ออักเสบรูมาตอยด์ Rheumatoid Factor
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสร้างกระดูก P1NP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้การสลายตัวของกระดูก Beta Crosslaps
 • ตรวจระดับแมกนีเซียมในเลือด Magnesium
 • ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด Phosphorus
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D

ราคา 4,140 บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. สามารถทานอาหารมาก่อนเข้าตรวจได้ตามปกติ
 2. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 4. หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน 

*หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page