Thonburi lab Center
allergy

ตรวจภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

ตรวจภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด

โปรแกรมตรวจสารก่อภูมิแพ้

การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Allergy blood test) การนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด หรืออิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) สามารตรวจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
 
  • สารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด (สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต)

กลุ่มอาหาร 20 ชนิด / กลุ่มสิ่งแวดล้อม 20 ชนิด

ราคา 3,200 บาท

  • สารก่อภูมิแพ้ 27 ชนิด (สำหรับเด็กเล็ก)

กลุ่มอาหารและสิ่งแวดล้อม 27 ชนิด

ราคา 2,400 บาท

สารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด
สารก่อภูมิแพ้ 27 ชนิด

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

หรือ

ช่องทางติดต่อ Online

รายการตรวจแนะนำ

บทความสุขภาพน่ารู้

allergy

ตรวจภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด

แชร์บทความนี้ :

ตรวจภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด

โปรแกรมตรวจสารก่อภูมิแพ้

การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Allergy blood test) การนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด หรืออิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) สามารตรวจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
 
  • สารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด (สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต)

กลุ่มอาหาร 20 ชนิด / กลุ่มสิ่งแวดล้อม 20 ชนิด

ราคา 3,200 บาท

  • สารก่อภูมิแพ้ 27 ชนิด (สำหรับเด็กเล็ก)

กลุ่มอาหารและสิ่งแวดล้อม 27 ชนิด

ราคา 2,400 บาท

สารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด
สารก่อภูมิแพ้ 27 ชนิด

ติดต่อสอบถาม หรือ นัดจอง ได้ที่

ช่องทางติดต่อ Online

You cannot copy content of this page